หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 23 งาน

1. เจ้าหน้าที่ Export Import

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ,จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก,ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิต, Freight Forwarder และ วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. พนักงานซ่อมแซมอาคาร

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ช่างก่อสร้าง ช่างปูน ช่างไม้ ช่างสี สำหรับดูแล ปรับปรุง อาคารสำนักงานและโรงงาน วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 10
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. นักเคมี

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ดูแล ควบคุม การใช้สารเคมีในขั้นตอนการผลิต ระบบบำบัดน้ำ หม้อน้ำ
ดูแลอุปกรณ์ตรวจวัด สารเคมี ในห้อง La
วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่ส่งออก (shipping)

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ,จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก,ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิต, Freight Forwarder และ วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. พนักงงานคลังสินค้า

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

บันทึกการรับและจ่ายสินค้า จัดสต๊อกสินค้า นับสต๊อกสินค้า ดูแลคลังสินค้า วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. คนขับรถส่งของ

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ขับรถขนส่งสินค้าและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องดูแลสินค้าให้ถึงที่หมายในสภาพสมบูรณ์
รับผิดช
วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. พนักงานดูแลสวนบริเวณโรงงาน

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ดูแล ตัดแต่ง รดน้ำต้นไม้ ตัดหญ้า
ดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบโรงงาน
วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. แม่บ้านประจำสำนักงาน

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ดูแลความสะอาดโดยรวมภายในสำนักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงาน
ดูแลความสะอาดห้องครัว เก็บล้างแก้ว
วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย
จัดกิจกรรมด้าน 5 ส.
จัดทำรายงานส่งหน่วยราชการ
ประสานงานกับฝ่ายต่า
วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

งานเลขานุการผู้บริหาร
รับผิดชอบงานเอกสารของสำนักงาน
วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ดูแระบบลการเงิน
รับผิดชอบการติดตามลูกหนี้ การสรุปยอดลูกหนี้ และจัดทำรายงานทางการเงิน
ติดต่อประสานง
วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานบัญชี

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

จัดทำบัญชีและปิดงบการเงิน
จัดเตรียมแบบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

สรรหา-ว่าจ้าง พนักงานประจำออฟฟิศ, พนักงานฝ่ายผลิต ช่างเทคนิค,แม่บ้านและรปภ. ประสานงานกับหน่วยงานราชก วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ซ่อมเครื่องจักรเกี่ยวกับโรงงานปั่นเส้นด้าย ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมปฏิบัติงาน วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน 10000-15000
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ซ่อมเครื่องจักรเกี่ยวกับโรงงานปั่นเส้นด้าย ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมปฏิบัติงาน วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน 10000-15000
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ช่างไฟฟ้า

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน 10000-18000
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ขับรถให้ผู้บังคับบัญชาไปยังสถานที่ต่างๆทันตามกำหนดเวลา ด้วยความปลอดภัย
ดูแลรักษาสภาพเครื่องยนต์และค
วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Merchandiser

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

รับออร์เดอร์จากลูกค้า ขึ้นตัวอย่างประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ดูแลรับผิดชอบงานตั้งแต่ เริ่มตัวอย่างจนงานเข วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 15000++
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้่าที่ประสานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ติดต่อประสานงาน หน่วยราชการ ผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัย
ติดตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างใก
วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 9000-15000++
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. พนักงานทั่วไปสโตร์

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ดูแลการรับ-จ่ายตัวอย่างสินค้า
จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าในแต่ละวัน
ตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกว
วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. เจ้าหน้าที่สโตร์

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ดูแลเรื่องการรับของ-จ่ายของ จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าในแต่ละวัน ตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกวัน จ วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

ประสานงานด้านการตลาด การขาย กับทีมงานขาย และลูกค้า
จัดการและควบคุมดูแลระบบเอกสารงานขายและการตลาด
วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน 9000-15000++
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ดูแลและควบคุมเครื่องจักร ประจำงานที่สระบุรี วันที่ 19 ก.พ. 2558
อัตรา 30
เงินเดือน 9000-15000
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี